De taxonomie van bloom l September Blog

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

De taxonomie van bloom l September Blog


De Taxonomie van Bloom kan als praktisch hulpmiddel dienen bij de ontwikkeling van lesmateriaal of lessen. Met deze techniek kun jij de kennisniveaus van leerlingen en opdrachten op moeilijkheidsniveau indelen. Zo kun jij samen met de leerlingen doelen stellen. Met behulp van deze techniek kunnen leerlingen zien op welk niveau ze zijn en hoe ze naar een hoger niveau komen.

Moet de leerling kennis kunnen reproduceren of kunnen toepassen? Wil je de leerling leren analyseren of creëren? Wanneer je helder hebt voor jezelf wat je wilt bereiken, dan kun je bepalen welke vragen je moet stellen en welke opdrachten je moet geven om het doel te bereiken.

De Taxonomie van Bloom beschrijft zes niveaus van denken, gevisualiseerd in een piramide. Elk niveau hiervan doet een beroep op een ander denkniveau. De niveaus lopen op in moeilijkheidsgraad. De onderste drie niveaus behoren tot de ‘lage denkvaardigheden’. De drie bovenste niveaus worden de ‘hoge denkvaardigheden’ genoemd.

piramide taxonomie van bloom

Bron afbeelding: Aangepast van de herziene taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002)

Wat zijn de zes niveaus van Bloom?

  • Niveau 1: Onthouden

Het onthouden van kennis gaat over het verzamelen, herinneren en herkennen van specifieke kennis die opgeslagen is in het langetermijngeheugen. Kennis uit het langetermijngeheugen omvat feiten, termen, antwoorden of terminologie. Het gaat hier om het ophalen van kennis zonder dat daarbij een link wordt gemaakt. Een leerling kan bijvoorbeeld een begrip herkennen zonder dat hij of zij de betekenis kent.

  • Niveau 2: Begrijpen

Met het begrijpen van kennis wordt bedoeld: ‘Het construeren van betekenis uit mondelinge, geschreven of grafische stukjes informatie’. Dit wordt gedaan door de boodschap te interpreteren, samenvatten, afleiden, vergelijken, classificeren of verklaren. Je kan bijvoorbeeld een leerling een presentatie laten geven over het behandelde onderwerp.

  • Niveau 3: Toepassen

In de Taxonomie van Bloom omvat toepassing het gebruik van de opgedane kennis, de feiten, technieken, regels, etc., om problemen op te lossen. Het abstracte geleerde wordt hier dus gebruikt in een praktijksituatie. De leerling is bijvoorbeeld in staat om verbindingen en relaties te identificeren tussen de stukjes kennis en de actuele situatie.

  • Niveau 4: Analyseren

Analyseren gaat over het onderzoeken en onderverdelen van informatie om motieven, relaties, oorzaken, gevolgen en bewijzen te identificeren. Een leerling kan bijvoorbeeld feiten en de onderliggende relatie analyseren en daar bewijzen bij zoeken.

  • Niveau 5: Evalueren

Evaluatie in de Taxonomie van Bloom omvat het presenteren en verdedigen van meningen, ideeën of materialen door oordelen te vellen over de geldigheid van informatie of de kwaliteit van een werkstuk of onderzoek op basis van een reeks criteria. Evaluatie kan uitgevoerd worden door kritiek of feedback te bestuderen en verwerken en aanbevelingen door te voeren.

  • Niveau 6: Creëren

Creatie omvat het samenvoegen van elementen om een samenhangend of functioneel nieuw geheel te vormen. Dit kan betekenen het reorganiseren van een element zodat het iets nieuws wordt door middel van genereren, plannen of produceren. Dit onderdeel is de moeilijkste mentale functie en vereist een hoger mentaal vermogen.

Interesse in de Taxonomie van Bloom?
Hoe kan je als leerkracht de Taxonomie van Bloom eigen maken? Wil jij meer leren over dit onderwerp? Bekijk hieronder onze aansluitende cursussen.

Incompany traject in het kort

Verkenning van de ontwikkelsituatie in jouw organisatie of team

Flexibele samenstelling van intern programma in goed overleg

Combinatie van teamtrainingen en individuele coaching

Praktijkgerichte oefeningen met werkplezier

In 5 stappen naar Groeigeluk in het onderwijs

De vier basisprincipes voor groeigeluk

Hoe zorg je voor groeigeluk?

Ontdek jouw groeigeluk

Misschien vind je dit ook interessant?