Wassila Aamri over de cursus Studenten motiveren | Klantcase

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

Wassila Aamri over de cursus Studenten motiveren | Klantcase


“Ik vond de training van September Onderwijs heel interessant, het was prettig dat er echt werd aangesloten op waar wij behoefte aan hadden en het waren hele fijne trainers!”

ROC Midden Nederland


Wassila Aamri (docent omgangskunde en studentcoach bij het Welzijn College van ROC Midden Nederland volgde de cursus Studenten motiveren. Zij vertelt over haar ervaring met September Onderwijs.

Wat was de aanleiding om contact op te nemen met September Onderwijs?
Als team van ongeveer 25 docenten merkten wij dat we een grote gemene deler hadden: Hoe motiveer ik mijn studenten om meer betrokken te zijn bij de les? Wat ons opviel was dat studenten niet voorbereid naar de les kwamen of tijdens de les meer met elkaar en hun telefoons bezig waren dan met de les. We hadden behoefte aan een training waarin we konden leren hoe je studenten motiveert en hoe je omgaat met verschillende studenten. 

Hoe zag de cursus er voor jullie uit?
Er waren drie bijeenkomsten waarin je met kleinere groepen uiteen inging, zodat we beter de diepte in konden gaan. Elke groep had zijn eigen trainer. We begonnen vaak met een energizer, kregen een stukje achterliggende theorie en aansluitend een praktische werkvorm om te praten over het thema. Het aanbod was zo in elkaar gezet dat iedereen er iets uit kon halen.

Wat was de rol van de trainer?
Er werd door de trainers heel goed gekeken naar waar de wensen en leerbehoeften lagen vanuit ons. Praktisch; bijeenkomsten moesten bijvoorbeeld noodgedwongen ingekort worden, maar ook inhoudelijk; qua thema’s. Tijdens de training kwamen we er bijvoorbeeld achter dat meerdere collega’s het coachen van onze studenten een interessant thema vonden en toen werd dat gelijk meegenomen in de volgende training. 

Hoe verliepen de coachgesprekken?
Er waren individuele coachgesprekken met de trainer waar je je voor kon inschrijven. De eerste keer was dit fysiek in ons schoolgebouw. Later vanwege Corona online en dat werkte ook prima. De coachgesprekken waren gericht op mijn eigen wensen en leerbehoeften en ik kon mijn eigen leerdoel bepalen. 

Wat heb je geleerd?
Meestal begon ik het coachgesprek met vertellen waar ik mee worstelde, maar dit was niet concreet genoeg om er een leerdoel van te maken. Door de vragen die de trainer stelde kwam ik erachter wat ik wilde leren of bereiken. Ik ben erg geholpen met die gesprekken. Ik kwam er ook achter dat ik al veel goede dingen deed, dat vond ik erg prettig. Door te reflecteren op hoe ik dingen doe kwam ik tot nieuwe inzichten. En door daar samen met de trainer over te praten, kwam ik zelf gaandeweg met een oplossing voor een gericht leerdoel met een concreet plan. 

Hoe heb je het geleerde in de praktijk gebracht?
Ik had tussen de coachgesprekken in genoeg tijd om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan en dat daarna weer te bespreken met de trainer. In het begin had ik doelen voor ogen waar ik een paar weken mee bezig ben gegaan. Maar in de praktijk merkte ik dat sommige dingen niet meer haalbaar en realistisch waren, omdat we moesten omschakelen naar afstandsonderwijs. Ik moest dus mijn leerdoelen bijstellen, maar dit was ook leerzaam om te doen.

Wassila


Wat merk je als resultaat in de klas van jouw leerdoelen?
Als eerste leerdoel wilde ik graag studenten actiever bezig laten gaan met het bijhouden van eigen ontwikkeling. Het gaat om BBL studenten die een werkgever hebben en ik kwam erachter dat ze wel gevoelig zijn voor de mening van de werkgever. Het was daarom een goede zet om de werkgevers meer te betrekken bij de opleiding. Want door connectie te maken tussen werk en opleiding gingen de studenten het plaatje beter snappen. Ze zagen het belang in van het laten zien aan de werkgever wat je doet binnen je opleiding.
Het tweede wat ik heb gedaan was de betrokkenheid proberen te verhogen in mijn les. Ik geef bijvoorbeeld het vak ontwikkelingspsychologie. Dat betekent veel stof en vaak weinig tijd voor opdrachten. Ik merkte dat studenten niet goed voorbereid naar de les kwamen, waardoor ze bij de start van de les en de terugblik niet echt meededen. Als ik een vraag stelde of het huiswerk deelde kreeg ik geen reactie. Ik ben gaan kijken waar dit mee mee te maken had en ben studenten gaan bevragen. Ze gaven mij terug dat er nu veel van hen wordt gevraagd. Het omschakelen naar afstandsleren vergt veel van ze. De lessen zijn ingekort, maar de hoeveelheid lesinhoud is hetzelfde gebleven. Ik heb dit opgelost door hun huiswerk te verminderen en samen opdrachten tijdens de les te maken. Ook ben ik creatiever geworden in hoe ik een les opstart en hoe ik terugblik. Ik heb het nu allemaal speelser vormgegeven. Ik laat studenten hun creativiteit gebruiken, laat ze associëren met plaatjes, meer samenwerken en erover praten. Dat heeft echt geholpen. Het resultaat was gelijk te merken. De studenten geven ook terug dat ze het prettig vinden dat ze niet meer overvraagd worden en dat ze meer samen mogen doen.
Ik weet nu dat het veel waardevoller is om in het moment met studenten te praten over bijvoorbeeld een filmpje of over hun eigen ervaringen. Hierdoor staat de lesstof op een andere manier centraal.

Hoe krijgt de cursus navolging in school?
Voor mezelf vind ik het belangrijk om te blijven checken of de nieuwe toepassingen nog steeds werken, want dat kan verschillen per periode en klas. Ik wil er steeds even bij stil blijven staan. Binnen school is het op dit moment nog even niet duidelijk hoe we het een vervolg gaan geven, omdat de prioriteit ligt bij hoe we gaan opstarten volgend jaar in verband met de nieuwe maatregelen. Maar de wens is er zeker wel!

Op welke manier heb je groeigeluk ervaren?
In de coachgesprekken kreeg ik steeds een heel positief gevoel. Het laatste gesprek sloten we goed af met een terugblik op wat ik heb geleerd en gedaan. De trainer gaf ook superpositieve reacties op mijn leerproces en hoe ik daar mee bezig ben geweest. En ook door de mooie resultaten in de klas ervaar ik groeigeluk en ik vind het belangrijk om dat terug te kunnen geven aan mijn studenten.

Incompany traject in het kort

Verkenning van de ontwikkelsituatie in jouw organisatie of team

Flexibele samenstelling van intern programma in goed overleg

Combinatie van teamtrainingen en individuele coaching

Praktijkgerichte oefeningen met werkplezier

In 5 stappen naar Groeigeluk in het onderwijs

De vier basisprincipes voor groeigeluk

Hoe zorg je voor groeigeluk?

Ontdek jouw groeigeluk

Misschien vind je dit ook interessant?