Eye-openers door oplossingsgericht coachen | Blog

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

Eye-openers door oplossingsgericht coachen | Blog


“Zelfs een klein woordje als ‘niet’ kan echt verschil maken in hoe je overkomt op de leerling.”

Op 8 september liep ik mee met de training Oplossingsgericht coachen van September Onderwijs. De training werd gegeven door September-trainer Julie Blocq op het Roland Holst college in Hilversum. De theorie werd uitgelegd, maar er kwamen ook handige tips en tricks voorbij. Ik had er erg veel zin in, want ik was nog nooit eerder bij zo’n training geweest.

Bewustwording
We begonnen met een voorstelronde waarbij iedereen de ruimte kreeg om zijn of haar verwachtingen en vragen te formuleren. Daarna werd de theorie uitgelegd. Julie vertelde van alles over oplossingsgericht coachen en positief benaderen. Wat ik het meest interessant vond was dat Julie erg bewust is van haar verbale en non-verbale communicatie. Ze maakte mij nieuwsgierig om ook meer bewust te worden van mijn houding. Ook de docenten werden aangezet om bewust om te gaan met de ruimte die zij innemen en de ruimte die zij geven tijdens een gesprek met een leerling.

Praktische oefeningen
Er kwam een leuke oefening voorbij. De docenten moesten in drietallen zitten. Omstebeurt namen zij de rol aan van docent, leerling of observant. In het rollenspel moest de leerling een probleem aanbrengen, de docent mocht alleen maar probleemgerichte vragen stellen. Vragen als “Wat vind je dan moeilijk, en waarom?” werden bijvoorbeeld gesteld. De observant observeerde wat de probleemgerichte vragen als effect hadden. Er werd veel gelachen om de soms wat hilarische casussen die voorbij kwamen. Bij elke groep bleek uiteindelijk dat de probleemgerichte vragen alleen maar meer focus brachten op het probleem, waardoor de leerling zich nog meer in de knel voelde. Na de oefening legde Julie uit dat je door een oplossingsgerichte benadering te kiezen je een leerling de handvatten geeft om zelf tot de oplossing te komen. Door dus op de oplossing te focussen, in plaats van op het probleem. Zo haal je een leerling uit de sleur van negativiteit en gaat hij of zij zelf ook een oplossing zoeken.

Casussen uit het werkveld
In de training werden verschillende casussen uitgewerkt. De docenten mochten zelf met voorbeelden komen die zij hebben meegemaakt in het werkveld. Zo zei een docent: “Mijn leerling wilde crimineel worden! Hoe kan ik daar goed op reageren?”. Julie legde uit dat het belangrijk is om zo’n ‘verboden fantasie’ toe te laten. En dat als coach je rol is om er voor iemand te zijn, niet om iemand af te keuren.

Invloed van taal
Aan het einde van de training werd er geëvalueerd. Iedereen kreeg een moment om feedback te geven. Julie vroeg of de verwachtingen en vragen die aan het begin werden gesteld beantwoord waren, alle docenten vonden van wel. Ze vonden het fijn dat de kennis die ze hebben opgedaan direct toepasbaar is in de praktijk. Zo zei een docent: “In deze training ben ik erg bewust geworden van hoe mijn taalgebruik invloed heeft op een leerling. Dit is natuurlijk vanzelfsprekend, maar toch denk je er niet altijd over na. Zelfs een klein woordje als ‘niet’ kan echt verschil maken in hoe je overkomt op de leerling.”

Al met al ben ik erg blij dat ik met de training Oplossingsgericht coachen heb meegelopen. Ik heb een veel beter beeld van wat de training Oplossingsgericht coachen inhoudt. Daarnaast heb ik veel van Julie kunnen leren. Het was leuk om de docenten te leren kennen en hun verhalen te horen.

Door: Anne Zandee, stagiaire September Onderwijs

Incompany traject in het kort

Verkenning van de ontwikkelsituatie in jouw organisatie of team

Flexibele samenstelling van intern programma in goed overleg

Combinatie van teamtrainingen en individuele coaching

Praktijkgerichte oefeningen met werkplezier

In 5 stappen naar Groeigeluk in het onderwijs

De vier basisprincipes voor groeigeluk

Hoe zorg je voor groeigeluk?

Ontdek jouw groeigeluk

Misschien vind je dit ook interessant?