Het Nationaal Programma Onderwijs: Subsidie voor PO, VO & MBO

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

Het Nationaal Programma Onderwijs Subsidie voor PO, VO en MBO

Wat houdt de subsidieregeling in?

Om leerlingen en studenten tegemoet te komen in de ontwikkelachterstanden die ze hebben opgelopen vanwege de coronacrisis, komt het kabinet met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs (PO), voortgezet- of speciaal onderwijs (VO) of middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Doelen van het Nationaal Programma Onderwijs:

  • De huidige generatie leerlingen en studenten ondersteuning bieden voor een volwaardige leerontwikkeling en toekomstperspectief, met uiteindelijk een goede start op de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.
  • Verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en opgelopen vertragingen en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen (herstel van de corona gerelateerde vertragingen in het onderwijs binnen 2,5 jaar) door – waar nodig- langer, meer en effectievere onderwijstijd te bieden.

Het Nationaal Programma Onderwijs voor PO & VO

Het Nationaal Programma Onderwijs voor MBO

Waarom kiezen voor september?

CRKBO & NRTO gecertificeerd

Maatwerk

Praktische onderwijstips

10+ jaar ervaring

Borging

Wat houdt de subsidieregeling in?

Voor het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in totaal 8,5 miljard euro gereserveerd voor trajecten die gericht zijn op het herstel en ontwikkeling van het onderwijs, maar ook voor het inhalen en compenseren van de opgelopen vertraging. Van deze subsidiepot is ongeveer 5,8 miljard euro voor primair en voortgezet onderwijs en 2,7 miljard euro voor het mbo en het hoger onderwijs. Het overgrote deel van deze middelen wordt verstrekt aan scholen en instellingen voor de komende twee schooljaren: 2021-2022 en 2022-2023.

Basisscholen krijgen gemiddeld €180.000 per school, scholen voor voortgezet onderwijs gemiddeld €1.300.000 per school. Scholen die veel leerlingen met minder kansen hebben, krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

De voorlopige schatting is dat er per leerling zo’n  €700 vrij komt aan investering.

De tijdlijn:

Voor scholen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en een tijdlijn opgesteld om in kaart te brengen welke acties de scholen in welke periode moeten ondernemen. De originele tijdlijn van het OCW kun je hier bekijken.

  • Februari 2021: bekendmaking Nationaal Programma Onderwijs
  • Maart 2021: scholen ontvangen een brief met nadere informatie
  • April 2021: scholen brengen via een scan in kaart welke problemen en behoeftes er zijn bij de leerlingen en school
  • Mei 2021: scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan nemen
  • Juni 2021: scholen horen welk budget er per leerling beschikbaar is
  • Vóór start schooljaar 2021/2022: scholen hebben een programma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 21/22 en 22/23
  • Start schooljaar 2021/2022: budget wordt uitgekeerd. Start van uitvoering.

We horen graag van je!

De komende tijd doen wij onderzoek bij scholen om te kijken waar zij over nadenken bij het inzetten van de subsidie uit het Nationaal Programma Onderwijs. Wil jij op de hoogte blijven van de resultaten uit dit onderzoek of kunnen we jouw school helpen bij de aanvraag? Laat dan je gegevens achter in het onderstaande formulier.

Contact

Algemene voorwaarden & privacy beleid*

Liever even sparren?

Benieuwd hoe wij het programma naadloos aan kunnen sluiten op jullie behoeften? We helpen je graag!

Bel ons op 030 - 265 7658


WhatsApp 06 -43124596


info@septemberonderwijs.nl