Meerjarenplan: De Coachende School

✓ Beoordeeld met een 8,9

✓ 10+ jaar ervaring

✓ CRKBO & NRTO gecertificeerd

Gemiddelde
beoordeling

8.9

4-fasenplan: ‘De Coachende School’

Wil jij meer eigenaarschap creëren bij leerlingen en bij collega’s? Dat betekent dat een andere vorm van begeleiden nodig is. Een basis van coachend begeleiden voor de gehele school is daarbij onmisbaar. Om groeigeluk te bereiken bij  docenten, teams en leerlingen hebben we een programma ontwikkeld. Een programma dat ervoor zorgt dat de Groeigeluk methode zichtbaar wordt in alle facetten van het onderwijs. Dit programma ondersteunt scholen in de ontwikkeling van traditioneel onderwijs, naar een onderwijsvorm waar coachend begeleiden en groeigeluk de norm is. 

Het meerjarenplan bestaat uit vier fases, waarin steeds de focus op een ander aspect van de school ligt. Elke fase bestaat uit verschillende onderdelen. Vanuit onze ervaringen op scholen raden we een bepaalde volgorde van deze fases aan. Echter, kijken we ook wat de school nodig heeft en sluiten we daar in het programma zo goed mogelijk op aan.

Fase 1: ‘Organisatieniveau’

 Inspireren & Visie op coachende school in de huidige  situatie 

Coachend leiderschap & accountability team.

Fase 2: ‘Begeleidingsniveau’

Leerlingen/studenten Coachen – Coachende houding in gesprekken.

Didactisch coachen 

OOP coach communicatie

Fase 3:

(vervolg) didactisch coachen & leerlingen coachen

Coach de coach

Fase 4: ‘Samenwerkingsniveau’

Coachritme in het team en intervisie

 Experts bekleden rol in school en krijgen supervisie 

Borging en opleiden docentcoaches 

Het traject ‘De coachende school’ zorgt ervoor dat coachend begeleiden onderdeel wordt van de standaard processen binnen jouw school. Dit betekent dat het overal in de organisatie verweven is en dat docenten en schoolleiding elkaar onderling stimuleren en helpen bij het  scherp houden en verder door ontwikkelen van deze houding. Met de coach de coach cursus wordt er voor zorggedragen dat de expertise blijvend in de school aanwezig is. Daarnaast komt er door het werkritme een verandering in de organisatie waarin iedereen verantwoordelijk en actiegericht te werk gaat.  

Om als school de doorlopende focus te houden op de coachende houding is het van belang dat het team een ritme vindt dat continu aandacht geeft aan het coachend lesgeven en begeleiden. Binnen het traject van de coachende school wordt graag gewerkt met bestaande intervisies, overleg sessies en structuren (zoals vakgroepen). Om een coachcultuur en ritme te creëren in het team verzorgen we een training en gerichte coaching on the job voor zowel het docententeam als de toekomstige procesbegeleider/coach van het  team. We gaan aan de slag met de borging van het (didactisch) coachen door docentcoaches op te leiden. De borging gebeurt door middel van maandelijkse intervisie, terugkombijeenkomsten en lesbezoeken. De docentcoaches worden opgeleid in het zelf geven van een training aan collega’s, het leiden van intervisie, het doen van lesbezoeken en het geven van veilige feedback.

Meer weten over het meerjarenplan?

Benieuwd hoe wij het programma naadloos aan kunnen laten sluiten op jullie leerdoelen en behoefte? Of wil je meer informatie over onze werkwijze?

We helpen je graag!

Start

Samen Groeigeluk verspreiden!

Intakegesprek

We voeren een kort kennismakingsgesprek met elkaar om de focus van het traject en de praktische zaken te bespreken.

Leerbehoeften peilen

We versturen een formulier om de voorkennis van de deelnemers in kaart te brengen. Hiervoor ontvangen we van jou graag de gegevens van de deelnemers

Traject ontwerpen

Op basis van het doel, de leerbehoefte van de deelnemers en onze expertise maken wij een raamwerk voor het traject en ontwerpen we de eerste bijeenkomsten.

Finish: evaluatie

We plannen een evaluatiegesprek met je in om terug te blikken op het traject en om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn.

Traject monitoren

Tijdens het traject monitoren wij de ervaringen van de deelnemers om aan
te blijven sluiten bij de leerbehoefte.

Deelnemers informeren

Wij versturen een mail aan de deelnemers
met alle praktische informatie over het traject.

Kwaliteit en Certificeringen

September Onderwijs is aangesloten bij de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Leden van de NRTO dienen aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. De NRTO staat namelijk voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

Start

Samen Groeigeluk verspreiden!

Intakegesprek

We voeren een kort kennismakingsgesprek met elkaar om de focus van het traject en de praktische zaken te bespreken.

Leerbehoeften peilen

We versturen een formulier om de voorkennis van de deelnemers in kaart te brengen. Hiervoor ontvangen we van jou graag de gegevens van de deelnemers

Traject ontwerpen

Op basis van het doel, de leerbehoefte van de deelnemers en onze expertise maken wij een raamwerk voor het traject en ontwerpen we de eerste bijeenkomsten.

Deelnemers informeren

Wij versturen een mail aan de deelnemers met alle praktische informatie over het traject.

Traject monitoren

Tijdens het traject monitoren wij de ervaringen van de deelnemers om aan
te blijven sluiten bij de leerbehoefte.

Evaluatie

We plannen een evaluatiegesprek met je in om terug te blikken op het traject en om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn

Op deze scholen bezorgden wij al groeigeluk