September Trainers

We zijn ontzettend blij met de grote groep enthousiaste September trainers die we dagelijks inzetten om trainingen en coaching te geven, op scholen door heel Nederland. We stellen er graag een aantal aan je voor!

Judith van Rooijen

“Ik ben Judith van Rooijen en ik geef teamcoaching en trainingen in Klassenmanagement, (Didactisch) coachen en Leerlingen motiveren. Als school en als docent schep je de voorwaarden voor leerlingen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. En dat doe je door leerlingen te zien, door naar ze te luisteren, door ze te vertrouwen en door ze binnen kaders de ruimte te geven en uit te dagen. De ervaringen die ik in 20 jaar (voortgezet) onderwijs heb opgedaan, zowel voor de klas als in leidinggevende en ondersteunende functies, deel ik graag met anderen. Ik wil samen met de docenten het verschil voor leerlingen maken door docenten in trainingen en in coaching te inspireren en te prikkelen. Zo hoop ik bij te dragen aan (nog) beter onderwijs! Ik hoor veel docenten zeggen dat ze niet alle leerlingen in een regulier lesuur kunnen coachen. Dat hoeft ook niet! Leerlingen zien en begeleiden doe je enerzijds door coaching, maar ook door het geven van feedback en aanwijzingen. Het is belangrijk om deze vormen af te wisselen om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen. Hierbij helpt het om te oefenen met het stellen van de juiste vragen; de informatie die de antwoorden je geven, helpen je om de leerling verder te begeleiden naar de volgende stap.”

Madeleine Heynens

“Mijn naam is Madeleine Heynens en voor September Onderwijs geef ik onder andere de trainingen Leerlingen coachen, Leerlingen motiveren en Didactisch coachen. Ik word blij van positieve mensen om me heen en in beweging zijn in de breedste zin van het woord. Fysiek door bijv. hardlopen en wandelen en mentaal door leren en ontwikkelen. Mijn favoriete tip vooronderwijsprofessionals is misschien wel; kijk vooral bij leerlingen wat er al wel goed gaat en benoem dit ook naar hen. En kijk ook wat er allemaal al wel goed gaat in de organisatie. Toevallig stond hierover een mooie uitspraak op de omdenkkalender: ‘Als je kijkt naar wat mist, zie je de gebreken. Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.’ Het waarderend interview of kijken door de waarderende bril vind ik mooie praktische oefeningen. Mij geeft vooral voldoening om aan te sluiten bij dat wat er is en dat wat leeft bij de deelnemers. En van daaruit gaan werken, aansluiten bij hun leerbehoeften en leervragen. Als de deelnemers dan een inzicht krijgen waarmee ze op een andere (effectievere) manier in hun werk komen te staan, dan geeft mij dat extra voldoening.”

Cor Brandwijk

“Ik ben Cor Brandwijk en ik heb een enorme passie voor coachen. Door mijn 16 jaar ervaring als docent in het onderwijs in combinatie met de professionele coachopleidingen die ik heb gevolgd, heb ik mij goed kunnen ontwikkelen als expert onderwijstrainer. Het liefst verzorg ik trainingen rondom ‘De coachende docent’, ‘Studenten motiveren’, ‘Didactisch coachen’, ‘Differentiëren’, Timemanagement, Teamcoaching in het onderwijs en individuele coachtrajecten. Het geeft mij voldoening wanneer deelnemersvan de training durven te veranderen. Daar is moed, geduld en doorzettingsvermogen voor nodig. Mijn belangrijkste tip: Wanneer je als docent een training hebt gevolgd en je gaat het geleerde toepassen, weet dan dat de leerlingen/studenten dit (nog) niet gewend zijn. Zij hebben ook tijd nodig om aan jouw andere houding en gedrag te wennen. Je zult niet altijd direct het gewenste resultaat behalen of ervaren. Blijf het nieuwe toepassen en gun jezelf en degene die je begeleid de ruimte om te groeien. Alle opbrengst is informatie waarmee je weer verder kunt. Wees mild naar jezelf en degene die je begeleid. Het is een proces waarbij het uiteindelijke einddoel steeds wat dichterbij komt. Denk groot en begin klein!”

Charmila Maassen

“Mijn naam is Charmila Maassen. Ik heb 20 jaar onderwijsachtergrond in het PO waar ik alle jaargroepen les heb mogen geven, collega- leerkrachten en zij-instromers heb begeleid en startende leerkrachten heb geholpen bij hun ontwikkeling. En nu geef ik namens September Onderwijs met plezier verschillende trainingen, onder andere over oudercommunicatie, kindgesprekken, effectieve feedback, didactisch coachen en de leerkracht als coach. Ook ben ik actief als trainingsacteur. Ik zie een grote meerwaarde in het ervarend leren en daar kan een trainingsacteur een extra dimensie aan geven tijdens een training. Ik merk dat deelnemers het vaak erg spannend vinden om met een acteur te werken, maar het lukt mij vrijwel altijd een veilige setting te creëren waarin met plezier en op spelenderwijze aan eigen leerdoelen gewerkt wordt. Ik vind plezier en positiviteit erg belangrijk en er is in de training ook zeker ruimte voor luchtigheid en een lach. Mijn belangrijkste tip die ik mee wil geven aan onderwijsprofessionals is: ‘Blijf oprecht en eerlijk en maak ook ‘echt’ contact met je leerlingen. Dat maakt ten eerste je werk leuker, maar ook makkelijker. Je bouwt een relatie op en leerlingen worden sneller gemotiveerd te leren en te werken, ook voor jou.”

Renske Krijnen

“Ik ben Renske Krijnen en werk als freelance trainer & coach bij September Onderwijs. Dat is ontzettend leuk! Door de individuele coachgesprekken is er -naast de trainingen- ook tijd om dieper in te gaan op persoonlijke vragen. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog heb ik de neiging om door te zoeken tot het voor jou klopt. Vervolgens werk ik samen met jou toe naar een praktische oplossing. Ik vind het belangrijk dat een training of gesprek leidt tot concrete inzichten en acties. Wanneer ik dan zelf ook nog met nieuwe gedachten, inzichten en perspectieven naar huis ga, door een interessante discussie of uitwisseling, kom ik écht blij thuis! Momenteel geef ik veel trainingen ‘Didactisch Coachen’ en ‘Leerlingen coachen’. Dat is eigenlijk heel veelomvattend, het gaat over je houding en rol als docent, maar ook over hoe je jouw lessen vormgeeft. In mijn trainingen besteed ik aandacht aan een fijne en open werksfeer, omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen dan het best nieuwe dingen kunnen leren en uitproberen. Mijn favoriete tip? Verplaats je in de ander (de leerling). Als je oprecht nieuwsgierig bent naar hoe die ander de wereld ervaart, dan stel je ‘vanzelf’ goede vragen, en creëer je een basis om samen met de leerling(en) een volgende stap te zetten.”

Marije Veenstra-van Baal

“Ik ben Marije Veenstra-van Baal en na bijna 20 jaar voor de klas te hebben gestaan, geef ik tegenwoordig trainingen op scholen. Wat een leuke baan! Ik krijg heel veel energie van het aan de slag gaan met docenten en aan het bijdragen van het vullen van hun rugzak. Ik geef op dit moment trainingen over klassenmanagement, didactisch coachen, formatief handelen, omgaan met zorgleerlingen en het motiveren van leerlingen en studenten. Vanuit mijn ervaring in het onderwijs als docent, als zorgcoördinator en mijn opleiding Psychologie zijn dit ook onderwerpen die mij goed liggen en die ik interessant vind. Een oefening die ik leuk vind om te doen met de deelnemers is de Schaalvraag. Een mooie manier om de positieve kwaliteiten van de deelnemers naar boven te halen, het is een actieve opdracht en ook toepasbaar in de eigen situatie. Ik vind het leuk om mijn ervaringen en kennis te delen en het gesprek aan te gaan met de deelnemers. Voor mij is een training geslaagd wanneer docenten weggaan met een gevoel dat ze wat geleerd hebben, geïnspireerd zijn en de tools hebben gekregen om het geleerde ook toe te passen in hun lessen.”

Judith de Haan

“Mijn naam is Judith de Haan. De trainingen die ik veel geef gaan over het coachend begeleiden van leerlingen. Hoe kun je het eigenaarschap meer bij de leerlingen leggen en op een andere manier begeleiden. Dus meer coachend, in plaats van sturend, waarbij je er nog wel bent voor de leerling. Vaak denken docenten dat het eigenaarschap bij leerlingen laten betekent dat je ze helemaal loslaat. Dus dat er 2 opties zijn, loslaten of sturen. Maar wil je leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, dan ben je als docent heel hard nodig. Om leerlingen vragen te stellen om ze verder te helpen, inzichten te geven in hun manier van leren en ze stap voor stap te begeleiden. Mijn belangrijkste tip is dus om eigenaarschap en loslaten niet op 1 hoop te gooien. En te weten dat je als docent nog steeds heel hard nodig bent, maar op een andere manier. Ik hou van het begeleiden van mensen, maar ook creatief bezig zijn door het ontwikkelen van trainingen of nadenken daarover vind ik heel erg leuk. Ik voel mij voldaan tijdens een training als ik echt goed aansluit bij de deelnemers, door momenten waarop kwartjes vallen, het tips geven aan elkaar en als de deelnemers dan tevreden de deur uitgaan.”