Zijn er in de agenda al studiedagen gepland, maar is de invulling van de dag nog niet gekozen? September Onderwijs
verzorgt actieve workshops met een praktische insteek, zodat de geleerde kennis en vaardigheden daarna direct
toepasbaar zijn in de lespraktijk.

Onderwerpen

Wij verzorgen workshops over de volgende onderwerpen:

 • Leerlingen coachen in individuele gesprekken
 • Didactisch coachen voor de klas
 • Coachende houding
 • Pedagogiek voor OOP
 • Eigenaarschap
 • Leerlingen motiveren
 • Klassenmanagement
 • Rollen van de docent
 • Leerdoelen / taxonomie van Bloom
 • Differentiëren
 • Activerende werkvormen
 • Growth mindset
 • Omgaan met lastig gedrag
 • De-escalerende technieken
 • Groepsdynamiek
 • Oplossingsgericht werken
 • Online lesgeven