Subsidie: Masterplan Basisvaardigheden

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Met het Masterplan Basisvaardigheden wil de Overheid de ontwikkeling van deze vaardigheden verbeteren. Dit is goed nieuws voor alle scholen die deze subsidie hebben gekregen!

Maar hoe ga je als school aan de slag met het versterken van deze basisvaardigheden?
Het lijkt misschien aantrekkelijk om in te zetten op extra lessen of programma’s voor leerlingen, zodat je extra hulp in de klas hebt en taal en rekenlessen kunt verstevigen. Het nadeel van extra lessen of het aannemen van tijdelijk nieuw personeel is dat het niet duurzaam is. Waardoor je na een aantal maanden weer voor dezelfde uitdaging komt te zitten.

Inzetten op professionalisering van docenten met een aanpak die leergebied overstijgend is, is een duurzamere optie. Door docenten nieuwe manieren van lesgeven en activerende werkvormen aan te reiken, kunnen ze leerlingen duurzaam ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Hieronder lichten we enkele effectieve interventies uit die helpen bij het verbeteren van basisvaardigheden:

Hoe versterk je de basisvaardigheden?

  • Differentiëren: Dit is een belangrijk aspect in het versterken van de basisvaardigheden. Want hoe ga je als docent om met leerlingen die moeite hebben met rekenen/taal of juist willen versnellen? In de praktijk merken we dat docenten het omgaan met tempo en niveaudifferentiatie nog uitdagend vinden. Tijdens onze trainingen delen we praktisch tools die ze direct in de praktijk kunnen gebruiken om juist hiermee om te gaan.
  • Didactisch coachen: Deze manier van lesgeven helpt om docenten zijn of haar rol als coach in de klas te ontwikkelen. Door het stellen van de juiste vragen en docenten bewust te laten worden van de coachende houding zorg je voor meer eigenaarschap bij leerlingen. Het helpt om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen aanpak en te ontdekken waar eventuele knelpunten liggen. Belangrijk hierbij is het opstellen van leerdoelen, wat wil je uiteindelijk bereikt hebben na de les?
  • Formatief evalueren: Bij formatief evalueren wordt er gekeken naar de voortgang van de leerling tijdens het leerproces en wordt er feedback gegeven op basis van die voortgang. Zo kun je als docent op tijd bijsturen en ervoor zorgen dat leerlingen de basisvaardigheden beheersen.

Waarom kiezen voor September?

CRKBO & NRTO gecertificeerd

Maatwerk

Praktische onderwijstips

10+ jaar ervaring

Borging

Samen voor verbetering!

De trainingen van September Onderwijs zijn ontworpen op basis van best practices om jou en jouw team te helpen bij het inrichten van deze interventies en het optimaal benutten van de subsidie voor basisvaardigheden. Door gebruik te maken van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs en andere initiatieven, kunnen we samen de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, burgerschap, digitale geletterdheid, rekenen/wiskunde en ‘leergebied overstijgend’ verbeteren.

Onze adviseurs helpen jou graag met het inrichten van deze subsidie en beantwoorden al jouw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij staan voor je klaar!